Vedeli ste že?

  • vlhkosť pokožky vekom klesá, čím pokožka stráca svoju elastickosť a je vystavená pôsobeniu starnutia
  • 33% kyseliny hyalurónovej sa v tele spotrebováva a nahrádza na dennej báze
  • pokožka začína strácať kyselinu hyalurónovu v 18 roku žiivota človeka, avšak jej poškodenia začínajú byť viditeľné až od 30 veku života
  • v 40 roku života produkcia vlastnej kyseliny hyalurónovej klesá o 50%
  • vedecké výskumy ukázali, že doplnenie kyseliny hyalurónovej zvyšuje vlhkosť pokožky
  • po skončení puberty sa v tele prestáva vytvárať elastín
  • začínajúc 20 rokom života klesá telu vlastná produkcia kolagénu každým rokom o 1%
  • kolagén, ktorý sa aplikuje povrchovo, má veľmi malý úžitok. Jeho molekuly sú veľmi veľké na to, aby prešli pokožkou.